Danuta Jędruszczak

W 1978r. rozpoczęła studia medyczne na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w wojskowej przychodni przy ul.Koszykowej, gdzie kierownikiem był jeden z nestorów polskiej stomatologii prof. Andrzej Obersztyn. Po 3 latach przeniosła się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie, którego kierownikiem była prof.Maria Wierzbicka. W 1989r. uzyskała I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej pod kierunkiem prof.dr Marii Wierzbickiej.  W 1995r. uzyskała II° specjalizacji z periodontologii również pod kierunkiem prof.dr. Marii Wierzbickiej.

Danuta Jędruszczak