Adam Sturski

Lek.dent. Adam Sturski ukończył Oddział Stomatologii na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. W czasie studiów brał udział w pracach Koła Naukowego Chirurgii Stomatologicznej oraz rozpoczął praktyki w Würzburgu (Niemcy). Po ich ukończeniu rozpoczął staż podyplomowy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie był słuchaczem studiów doktoranckich. Podnosi swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia – w 2015r. ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie im J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.

W naszej klinice zajmuje się chirurgią stomatologiczną.