PROCES STERYLIZACJI

Urządzenia stosowane w stomatologii wymagają sterylizacji. Narzędzia, które mają kontakt z pacjentem podczas leczenia są każdorazowo poddawane procesowi sterylizacji albo po zakończeniu zabiegu utylizowane. Ponadto wszystkie pomieszczenia dentystyczne są wyposażone w zestawy urządzeń, które umożliwiają ich właściwą sterylizację. W Centrum Implantologiczno – Stomatologicznym Qdental do procesu sterylizacji wykorzystujemy autoklaw (sterylizator parowy) LISA LOG 317, zapewniający właściwe parametry sterylizacji.