SYSTEM WYBIELANIA

System wybielania wykorzystuje światło zimne, którego źródłem są diody. Unika się przy tym podwyższenia temperatury zębów podczas zabiegu wybielania. Wzrost temperatury jest niebezpieczny ze względu na powikłania w postaci nadwrażliwości zębów. Efekt wybielania metodą Brite Smile umożliwia podczas jednej wizyty rozjaśnienie koloru zębów do 8 tonów.