SYSTEMY NARZĘDZI ENDODONTYCZNYCH

Do opracowania i ukształtowania kanałów stosujemy ręczne i mechaniczne systemy niklowo-tytanowych narzędzi endodontycznych (MTWO, Profile, Protaper, K3). Pozwalają one na udrożnienie i prawidłowe opracowanie najbardziej skomplikowanego systemu korzeniowego.