Zespół

Zapraszamy do skorzystania z usług najlepszych specjalistów

Nasi specjaliści mówią również w języku angielskim. Our specialists also speak English.

Ireneusz Machnikowski_v2

Dr n. med. Ireneusz Machnikowski

Absolwent Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ukończenia studiów zawodowo związany z Uczelnią. W 1984 roku założył własną Praktykę Stomatologiczną. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych broniąc z wyróżnieniem rozprawy nt „Skuteczność terapeutyczna promieniowania laserowego w leczeniu stomatopatii protetycznych”. Adiunkt, nauczyciel akademicki. Przez 25 lat pracy naukowo-dydaktycznej w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej wykształcił wielu lekarzy stomatologów. Opiekun lekarzy oraz kierownik specjalizacji z zakresu protetyki stomatologicznej. Promotor oraz recenzent prac licencjackich z zakresu technik dentystycznych bronionych na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, Kadencji 2005–2009. Przewodniczący Komisji OIL d/s Lekarzy Dentystów. Odbył liczne szkolenia z zakresu implantologii i protetyki stomatologicznej w renomowanych ośrodkach akademickich w kraju i zagranicą (Belgia, Niemcy, Portugalia, Włochy, Szwecja, USA, Brazylia).

Przez wiele lat współpracował z Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej WUM. Wykładowca Międzynarodowego Centrum Szkoleniowo-Badawczego CEIA (Środkowoeuropejska Akademia Implantologii). Czynny uczestnik wielu kongresów naukowych. Członek OSIS i Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji-EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologii-PTS, International Team for Implantology-ITI/Basel, (Szwajcaria). Autor licznych publikacji naukowych poświęconych głównie protetyce stomatologicznej i implantologii. Twórca zmodyfikowanej metody pobierania wycisków czynnościowych z zastosowaniem łuku twarzowego. Laureat nagród Rektora WUM oraz PTS za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej


Dr n. med. Nicolaas J.Hahn

Absolwent Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie. Przez ponad 10 lat pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Periodontologii tego Uniwersytetu. Studia doktoranckie odbył na Wydziałach Protetyki i Implantologii uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Ceniony wykładowca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej ,Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii oraz wielu ośrodków zagranicznych (USA, RPA, Holandia, Izrael, Włochy, Niemcy, Czechy, Bułgaria). Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Ceniony klinicysta, zajmuje się głównie implantologią i periodontologią.


Paweł Cichosz

Dowiedz się więcej

Jarosław Krajewski

Dowiedz się więcej

Jan Brzozowski

Dowiedz się więcej

Adam Sturski

Dowiedz się więcej

Konrad Perkowski

Dowiedz się więcej

Marcin Szymczak

Dowiedz się więcej

Viktoriya Kosyak

Dowiedz się więcej

Magdalena Witczuk

Dowiedz się więcej

Joanna Kobierska

Dowiedz się więcej